top of page

NITROGENFYLLING

FORUS DEKKSENTER TILBYR NÅ NITROGENFYLLING I DEKKENE!


Mange racerbilsjåfører bruker nitrogen i dekkene i stedet for komprimert luft, fordi nitrogen har en mye mer konsistent ekspansjons- og kontraksjonsrate sammenlignet med luft. Selv en liten forskjell i trykket har ofte stor innflytelse på traksjon og håndtering.

Dersom det anbefalte dekktrykket reduseres med 20%, kan drivstofforbruket øke med rundt 3%. Dette betyr ekstra utgifter. Dersom dekktrykket reduseres med 30%, vil levetiden til dekkene bli halvert. Dette er både dyrt og dårlig for miljøet.
Kilde: Däckbranchens informationsråd, däckinfo.nu

Nitrogenfylling dekk.jpg

FORDELER MED NITROGEN I DEKK

Fordelene med å bruke nitrogen i dekk i stedenfor komprimert luft er:

  • Mer konstant trykk i dekkene

  • Trykket reduseres langsommere

  • Bedre veigrep

  • Økt levetid for dekkene

  • Bedre drivstoffutnyttelse

  • Hindrer oksidering av felgens innside

Forlenget levetid

Redusert drivstoffkost

Forbedret styring

Lavere

CO² utslipp

Nitrogen erstatter ikke regelmessig vedlikehold. Et dekks maksimale levetid vil kun oppnås dersom bilen og dekkene vedlikeholdes slik de skal. Det betyr regelmessig kontroll av dekktrykk, hjulbalanse og justering. 

Dersom du fyller dekkene med nitrogen, er det viktig at du kun etterfyller med nitrogen. Dersom du etterfyller med komprimert luft, vil fordelene med å bruke nitrogen påvirkes negativt.

Nitrogen er tilgjengelig hos Forus Dekksenter for kr 300,- pr bil, du får gratis etterfyll ut dekkets levetid.

Ønsker du å bytte til nitrogen i dine dekk? Kom gjerne inn på drop-inn. Nitrogen er tilgjengelig for alle!

Hos oss får du et bredt utvalg av kvalitetsdekk som presterer jevnt bra i dekktestene

bottom of page